Seminar 21.10.2018

21.10.2018

Jesenji seminar održan je uz prisustvo vodecih majstora kao i predsjednika "Aikikai Srbije" Saše Obradovića